حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

چهارشنبه, ۴ خرداد , ۱۴۰۱ 24 شوال 1443 Wednesday, 25 May , 2022 ساعت ×

آرشیو » پرسش و پاسخ مهدوی

چگونه امام زمان(عج) بر دنیا مسلط می‌شود+پاسخ امام صادق(ع)
1 سال قبل

چگونه امام زمان(عج) بر دنیا مسلط می‌شود+پاسخ امام صادق(ع)

یکی از سؤالاتی که درباره مهدویت و عصر ظهور پرسیده می‌شود، این است که آیا امام زمان(عج) با شمشیر قیام می‌کنند، آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ مسبوطی به این پرسش پاسخ داده است که بخش دوم آن با بررسی منابع حدیثی در ادامه می‌آید.

آیا زمان ظهور همه مردم دنیا مسلمان می‌شوند؟
1 سال قبل

آیا زمان ظهور همه مردم دنیا مسلمان می‌شوند؟

با توجه به آیات قرآن و روایاتی که بیان می شود، علاوه بر جهانی بودن گستره حکومت حقّه و عدالت گستر مهدوی(عج)، الزام نقلی و عقلی در مسلمان شدن و مسلمان بودن همه مردمان در آن عصر طلایی و دوران شکوهمند به اثبات نمی‌رسد

گرایش انجمن حجتیه در گذشته و برنامه هاي آنها را توضیح دهید؟
1 سال قبل

گرایش انجمن حجتیه در گذشته و برنامه هاي آنها را توضیح دهید؟

در گذشته (زمان رژیم پهلوي) دو خطر عمده دین را تهدید می کرد :.۱حزب تـوده که مرام مارکسـیسم را میـان جوانـان نشـر می داد که متـدینان و ملی هـا و حـتی رژیم پهلوي همه بـا آن درگیر بودند ..۲خطر بهائیت که فقط متدینان روي آن حساسـیت داشته که پس از شهریور ۱۳۲۰متوجه شدند آن ها […]

چرا اهل تسنن معتقدند امام زمان عجل االله تعالی فرجه الشریف هنوز به دنیا نیامده است؟
1 سال قبل

چرا اهل تسنن معتقدند امام زمان عجل االله تعالی فرجه الشریف هنوز به دنیا نیامده است؟

وجود روایات فراوان درباره مهـدي موعود عجل االله تعالی فرجه الشـریف، اعتقاد به آمـدن مهـدي را در آخرالزمان ، عقیده اي مسـلم میان مسلمانان قرار داده است ؛ اما درباره ولادت آن حضرت ، میان شیعه و اکثریت اهل سنت ، اختلاف است . عدم اعتقاد بسیاري از اهل سنت به ولادت حضرت مهدي عجل […]

نظر اهل سنت درباره ولادت امام مهدي عجل االله تعالی فرجه الشریف چیست؟
1 سال قبل

نظر اهل سنت درباره ولادت امام مهدي عجل االله تعالی فرجه الشریف چیست؟

میان عامه درباره این موضوع دو دیدگاه وجود دارد :الف) اکثر آنـان ولاـدت امام مهـدي عجل االله تعالی فرجه الشـریف را قبول ندارنـد؛ بلکه معتقدنـد او در آخر الزمان به دنیا می آید. ب) برخی از آنان، ولادت حضرت را پذیرفته اند؛ براي نمونه، موارد زیر ارائه می شود : .۱محمد بن یوسف شافعی در […]

آیا درباره امام مهدي عجل االله تعالی فرجه الشـریف اعتقاداتی وجود دارد که شیعه و عامه (اهل سنت) در آن ها اتفاق نظر داشته باشند؟
1 سال قبل

آیا درباره امام مهدي عجل االله تعالی فرجه الشـریف اعتقاداتی وجود دارد که شیعه و عامه (اهل سنت) در آن ها اتفاق نظر داشته باشند؟

با رجوع به روایات موجود در منابع روایی و با نگاه به کلمات بزرگان و علماي هر دو مـذهب، به موارد متعـددي برمی خوریمکه مورد قبول و اتفاق آن ها می باشد ، از جمله : الف) هر دو گروه ، ظهور حضـرت مهدي عجل االله تعالی فرجه الشـریف را امري قطعی می دانند .مرحوم […]

دیدگاه دین اسلام درباره ظهور منجی چیست؟
1 سال قبل

دیدگاه دین اسلام درباره ظهور منجی چیست؟

در دین مقدس اسـلام ، مسأله موعود و منجی، به روشـنی مطرح شده است . قرآن ، کتاب آسـمانی مسلمانان ، در آیات متعدد به حـاکمیت صالحـان بر زمین و غلبه دین حق ، اشـاره دارد . از جمله آن هـا آیه ۱۰۵از سوره انبیـا است . [۱]  خداونـد ، در این آیه تصـریح می […]

دیدگاه انجیل و مسیحیت درباره موعود چیست؟
1 سال قبل

دیدگاه انجیل و مسیحیت درباره موعود چیست؟

نام کتاب مقـدس مسـیحیان ، انجیل است که به دست چهار نفر جمع آوري شـده و به نام نویسـندگان آن مشـهور گشـته است .انجیل کنونی ، مشـتمل بر چهار انجیل متی ، مرقس ، لوقا و یوحنا است . اینک ، متن برخی از آن بشارت ها را که در انجیل آمدهاست ، می آوریم […]

آیا یهود ظهور منجی آخر الزمان را قبول دارد؟
1 سال قبل

آیا یهود ظهور منجی آخر الزمان را قبول دارد؟

در کتاب تورات و ملحقات آن، بشارت هاي زیادي درباره آمدن موعود و ظهور مصلحی جهانی در آخرالزمان آمده است که به قسمتی از آن اشاره می شود : الف) بشارت ظهور در زبور داوود : در بیش از ۳۵بخش از مزامیر صدوپنجاه گانه ، نوید ظهور آن موعود امم و منجی عالم موجود است: […]

آیا اعتقاد به آمدن منجی در آینده مخصوص مسلمانان و به ویژه شیعیان است؟
1 سال قبل

آیا اعتقاد به آمدن منجی در آینده مخصوص مسلمانان و به ویژه شیعیان است؟

فوتوریسم [۱] به معناي اعتقاد به ظهور یک نجات دهنده بزرگ آسـمانی و امید به آینده روشن که در آن، نگرانی ها و هراس هـا مرتفع گردد و به برکت ظهور یک شخصـیت ممتاز الهی ، همه تاریکی ها از پهنه گیتی برچیـده شود و ریشه ظلم و جهل و تبـاهی از روي کره زمین […]