آرشیو » مسابقه یار مهدوی

مسابقه شماره ۱۱ از سلسله جلسات دهه مهدویت + فایل صوتی جلسه
11 ماه قبل

مسابقه شماره ۱۱ از سلسله جلسات دهه مهدویت + فایل صوتی جلسه

سوالات مربوط به جلسه یازدهم با حضور استاد حجت الاسلام دکتر محمود متوسل

مسابقه شماره ۱۰ از سلسله جلسات دهه مهدویت + فایل صوتی جلسه
11 ماه قبل

مسابقه شماره ۱۰ از سلسله جلسات دهه مهدویت + فایل صوتی جلسه

سوالات مربوط به جلسه دهم با حضور استاد حجت الاسلام دکتر غلامرضا بهروز لک

مسابقه شماره ۹ از سلسله جلسات دهه مهدویت + فایل صوتی جلسه
11 ماه قبل

مسابقه شماره ۹ از سلسله جلسات دهه مهدویت + فایل صوتی جلسه

سوالات مربوط به جلسه نهم با حضور استاد حجت الاسلام مهدی نیلی پور

مسابقه شماره ۸ از سلسله جلسات دهه مهدویت + فایل صوتی جلسه
11 ماه قبل

مسابقه شماره ۸ از سلسله جلسات دهه مهدویت + فایل صوتی جلسه

سوالات مربوط به جلسه هشتم با حضور استاد حجت الاسلام مجتبی کلباسی

مسابقه شماره ۷ از سلسله جلسات دهه مهدویت + فایل صوتی جلسه
11 ماه قبل

مسابقه شماره ۷ از سلسله جلسات دهه مهدویت + فایل صوتی جلسه

سوالات مربوط به جلسه هفتم با حضور استاد حجت الاسلام محمد رضا نصوری

مسابقه شماره ۶ از سلسله جلسات دهه مهدویت + فایل صوتی جلسه
11 ماه قبل

مسابقه شماره ۶ از سلسله جلسات دهه مهدویت + فایل صوتی جلسه

سوالات مربوط به جلسه ششم با حضور استاد حجت الاسلام حسن محمودی

مسابقه شماره ۵ از سلسله جلسات دهه مهدویت + فایل صوتی جلسه
11 ماه قبل

مسابقه شماره ۵ از سلسله جلسات دهه مهدویت + فایل صوتی جلسه

سوالات مربوط به جلسه پنجم با حضور استاد حجت الاسلام محمدعلی حججی

مسابقه شماره ۴ از سلسله جلسات دهه مهدویت + فایل صوتی جلسه
11 ماه قبل

مسابقه شماره ۴ از سلسله جلسات دهه مهدویت + فایل صوتی جلسه

سوالات مربوط به جلسه چهارم با حضور استاد حجت الاسلام علی باقی

مسابقه شماره ۳ از سلسله جلسات دهه مهدویت + فایل صوتی مسابقه
12 ماه قبل

مسابقه شماره ۳ از سلسله جلسات دهه مهدویت + فایل صوتی مسابقه

سوالات مربوط به جلسه سوم با حضور استاد حجت الاسلام دکتر محمدصابر جعفری

مسابقه شماره ۲ از سلسله جلسات دهه مهدویت + فایل صوتی جلسه
12 ماه قبل

مسابقه شماره ۲ از سلسله جلسات دهه مهدویت + فایل صوتی جلسه

سوالات مربوط به جلسه دوم با حضور استاد حجت الاسلام دکتر حسن ملائی