بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) مازندران برگزار می کند:

فراخوان عمومی

جشنواره ملی با محوریت فعالیت های مهدوی در مساجد، بقاع متبرکه و مهدیه ها

۹ فروردین تا ۲۷ اسفند سال ۱۴۰۰، مصادف با ۱۵ شعبان ۱۴۴۲ تا ۱۵ شعبان ۱۴۴۳
پوستر جشنواره عید تا عید

پیگیری آثار ارسالی:


پذیرش آثار:

  • آثار ارسالی متعلق به ارسال کننده باشد و در سایر جشنواره های کشوری و استانی ارائه نشده باشد.
  • تمامی آثار باید دارای محتوای مرتبط با مهدویت و مسجد یا بقاع متبرکه یا مهدیه باشد.
  • مستند بودن مطالب و استناددهی دقیق
  • شرکت در بخش های متفاوت جشنواره منعی ندارد.